Nákup na splátky

Pretože aj nákup na splátky má svoje pravidlá, je mu venovaná celá táto sekcia. Sú tu vysvetlené ako podmienky pre získanie úveru, tak je tu popísaný aj celý proces nákupu na splátky.

Nákup na splátky

Nákup vybraného tovaru bez potrebných peňažných prostriedkov je možné realizovať z pohodlia vášho domova aj pri nákupe na internete veľmi jednoducho a bezpečne.

Vyberiete a objednáte si tovar, který si chcete kúpiť, a po odoslaní objednávky vyplníte žiadosť o poskytnutie úveru. Behom krátkej chvíle dostanete späť odpoveď, či bola vaša žiadosť o úver predbežne schválená.

V prípade, že áno, stačí nám dodať (poštou alebo osobne) podpísanú zmluvnú dokumentáciu vrátane potrebných dokladov (viď nižšie). Objednávku spracujeme a tovar si potom po potvrdení, že je pripravený, môžete vyzdvihnúť v jednom z našich showroomov alebo vám ho doručíme až domov (podľa už skôr zvolenej Dopravy).

Výhody nákupu na splátky

Nákup na splátky je jednoduchý, zaberie vám pár minút

 1. Vložte tovar do nákupného košíka.
 2. Vyplňte všetky požadované údaje pre objednávku. Spôsob platby zvoľte „Na splátky Cetelem".
 3. Po odoslaní objednávky sa dostanete na stránku pre výpočet splátok. Vyberte si variantu splácania podľa vašich možností. V prípade, že vám navrhnuté splátky vyhovujú, stlačte „Odoslať k vybaveniu“.
 4. V ďalšom kroku vyplňte formulár žiadosti o poskytnutie úveru. Všetky údaje zadáváte priamo na stránkach spoločnosti CETELEM SR, a.s. a sú považované za prísne dôverné.
 5. Okamžite po vyplnení a odoslaní žiadosti o poskytnutie úveru sa vám zobrazí predbežné vyjadrenie spoločnosti CETELEM SR, a.s. k vašej žiadosti.
 6. Pokiaľ bola vaša Žiadosť predbežne schválená, vytlačte si zmluvnú dokumentáciu. Podpíšte príslušné dokumenty podľa uvedených inštrukcií a s kópiami všetkých požadovaných dokladov nám ich zašlite poštou na adresu: LIFEšport s.r.o., Stará Vajnorská 37/D, 831 04  Bratislava - Zlaté piesky. Dokumenty s dokladmi môžete tiež priniesť osobne na vyššie uvedenú adresu, kde sa nachádza náš showroom KETTLER.
 7. Vaša objednávka bude spracovaná potom, co obdržíme Vami podpísanú zmluvnú dokumentáciu so všetkými požadovanými dokladmi.

Podmienky pre získanie úveru a potrebné doklady

 • vek od 18 rokov
 • pravideľný zdroj príjmov

Pre úver do 3 000 € (vrátane)

 1. Kópia platného dokladu totožnosti;
 2. Kópia druhého podporného dokladu: pas alebo vodičský preukaz alebo zbrojný preukaz alebo preukaz TP, ZŤP alebo ZŤP/P;
 3. Kópia dokladu potvrdzujúceho existenciu bankového účtu žiadateľa: výpis z bankového účtu alebo zmluva o zriadení bankového účtu.

Pre úver nad 3 000 €

 1. Kópia platného dokladu totožnosti;
 2. Kópia druhého podporného dokladu: pas alebo vodičský preukaz alebo zbrojný preukaz alebo preukaz TP, ZŤP alebo ZŤP/P;
 3. Kópia dokladu potvrdzujúceho existenciu bankového účtu žiadateľa: výpis z bankového účtu alebo zmluva o zriadení bankového účtu;
 4. Doklad pre overenie adresy bydliska (žiadateľ dokladá len vtedy, pokiaľ uvádza inú adresu bydliska, než je na kópii dokladu o bankovom účte):
  Doklad o zaplatení nájmu alebo doklad o zaplatení SIPO alebo faktúra za plyn, elektrinu alebo vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov alebo výpis z bankového účtu alebo výpis z katastru nehnuteľností;
  (doklad nesmie byť starší než dva mesiace);
 5. Doklad pre overenie príjmu:
  Osoba zárobkovo činná: Potvrdenie o výške príjmu alebo posledný výplatný lístok s označením zamestnávateľa alebo daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (potvrdené príslušným finančným úradom);
  Dôchodce: Potvrdenie od plátcu starobného alebo invalidného dôchodku alebo posledný výpis z účtu alebo posledná zloženka preukazujúca poberanie dôchodku;
  (doklad nesmie byť starší než jeden mesiac).

Poistenie schopnosti splácať

Podpisom zmluvy o poskytnutí úveru sa zaväzujete tento úver pravidelne splácať. Môže sa však stať, že vaše pravideľné príjmy ohrozí nečakaná udalosť a vy se dostanete do situácie, kedy nebudete môcť dodržať svoje záväzky. Pre tieto prípady vám ponúkame výhodné poistenie.

Výhody dojednaného poistenia:

 • istota v nepriaznivých životných situáciách,
 • poistenie pre prípad straty zamestnania,
 • bez lékarskych prehliadok a špeciálnych formulárov,
 • minimálne 3 poistenia za cenu jedného,
 • súčasť mesačnej splátky úveru.

Poistenie si môžete dojednať spoločne so žiadosťou o úver. Čiastka k úhrade poistenia bude zahrnutá v mesačnej splátke úveru.

Typy poistení

 • Súbor ŠTANDARD: 3,34 % z mesačnej splátky úveru, pre prípad pracovnej neschopnosti, invalidity III. stupňa, úmrtie
 • Súbor PRÉMIUM: 6,99 % z mesačnej splátky úveru, pre prípad straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, invalidity III. stupňa, úmrtie

Čo k žiadosti o poskytnutie úveru musíte predložiť

 • 1× podpísané Prehlásenie o udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov v súvislosti so Žiadosťou/Zmluvou o poskytnutí úveru
 • 2× podpísaná Žiadosť/Zmluva o poskytnutí úveru, prípadne podpísaná aj Vašim partnerom, pokiaľ žiadate o úver nad 2 000 € a uvádzate v Žiadosti partnera
 • Výššie už zmienené doklady potrebné pre vybavenie úveru

Čo priložíte k žiadosti o úver, ak ste občan EU

Pre úver do 800 € (vrátane)

 1. Kópiu preukazu o povolení na pobyt štátneho príslušníka členského štátu Euvrópskych spoločenstiev s uvedením, od kedy je povolenie na pobyt platné a či ide o pobyt prechodný alebo trvalý;
 2. Kópiu dokladu totožnosti (z kópie musia byť jasné údaje uvedené v osobnom dotazníku, a to hlavne meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, a zreteľná Vaša podoba);
 3. Kópiu druhého podporného dokladu: pas alebo vodičský preukaz alebo zbrojný preukaz alebo preukaz TP, ZŤP alebo ZŤP/P (z kópie musia byť jasné údaje uvedené v osobnom dotazníku a zreteľná Vaša podoba) alebo rodný list;
 4. Kópiu dokladu potvrdzujúceho existenciu Vášho bankového účtu: výpis z bankového účtu alebo zmluva o zriadení bankového účtu.

Pre úver nad 800 €

 1. Kópiu preukazu o povolení na pobyt štátneho príslušníka členského štátu Euvrópskych spoločenstiev s uvedením, od kedy je povolenie na pobyt platné a či ide o pobyt prechodný alebo trvalý;
 2. Kópiu dokladu totožnosti (z kópie musia byť jasné údaje uvedené v osobnom dotazníku, a to hlavne meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, a zreteľná Vaša podoba);
 3. Kópiu druhého podporného dokladu: pas alebo vodičský preukaz alebo zbrojný preukaz alebo preukaz TP, ZŤP alebo ZŤP/P (z kópie musia byť jasné údaje uvedené v osobnom dotazníku a zreteľná Vaša podoba) alebo rodný list;
 4. Kópiu dokladu potvrdzujúceho existenciu Vášho bankového účtu: výpis z bankového účtu alebo zmluva o zriadení bankového účtu;
 5. Doklad pre overenie adresy bydliska (dokladáte len vtedy, pokiaľ uvádzate inou adresu bydliska, než je na kópii dokladu o Vašom bankovom účte):
  Doklad o zaplatení nájmu alebo doklad o zaplatení SIPO alebo faktúra za plyn, elektrinu alebo vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov alebo výpis z bankového účtu alebo výpis z katastra nehnuteľností;(doklad nesmie byť starší než dva mesiace);
 6. Doklad pre overenie príjmu:
  Osoba zárobkovo činná: Potvrdenie o výške príjmu alebo posledný výplatný lístok s označením zamestnávateľa alebo daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (potvrdené príslušným finančným úradom);
  Dôchodce: Potvrdenie od plátcu starobného alebo invalidného dôchodku alebo posledný výpis z účtu alebo posledná zloženka preukazujúca poberanie dôchodku; 
  (doklad nesmie byť starší než jeden mesiac).

Sprostredkovateľ vykonává činnosť sprostredkovania úveru na základe uzavtvorenej zmluvy o spolupráci pre CETELEM SR, a.s.; je oprávnený vykonávať túto činnosť aj pre iných veriteľov.

Top