Reklamácie

Pevne veríme, že tovar zakúpený u nás nebude nutné reklamovať. Aj napriek tomu by sa ale každý náš zákazník mal oboznámiť s reklamačným poriadkom a poznať svoje povinnosti, práva a postup, ako prípadnú reklamáciu uplatniť.

Všetky nami ponúkané výrobky boli vyrobené za použitia vysoko kvalitných materiálov a s maximálnou starostlivosťou. Aj cez všetko toto vynaložené úsilie sa ale môže stať, že sa na výrobku vyskytne závada.

Ako teda postupovať pri uplatňovaní reklamácie?

  • Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku.
  • V prípade zakúpenia tovaru prostredníctvom e-shopu http://www.kettler.sk má kupujúci spotrebiteľ možnosť uplatniť svoj zákonný nárok na vybavenie reklamácie fyzickým dodanímm tovaru na nížšie uvedenú adresu: LIFEšport s.r.o., Stará vajnorská 37/D, 831 04  Bratislava - Zlaté piesky. Otváracia doba: Po-Pia, 9:00-18:00.
  • V prípade, že chcete reklamáciu spraviť písomne alebo elektronicky, uveďte svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie a priložte kópiu dokladu o kúpe. Môžete k tomu použiť reklamačný formulár, ktorý je na stiahnutie tu. Zároveň s týmto formulárom tovar zašlite na už vyššie uvedenú adresu.
  • Reklamovaný tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné, to znamená vrátane všetkého príslušenstva.
  • Vo všetkých prípadoch začína bežať zákonná lehota 30 dní na vybavenie reklamácie od dátumu prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim, kedy bude kupujúcemu zároveň vystavený a potvrdený reklamačný protokol.
  • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré se vyskytnú na veci v dobe 24 mesiacov od jeho prevzetia kupujúcim. V prípade, ak bola v katalógu, na webových stránkach https://www.kettler.sk, v záručnom liste priloženom k výrobku, na predávané veci, na jej obale, v návode pripojenomu k veci alebo v reklame uvedená doba, počas ktorej je možné vec použíť (záručná doba), zodpovedá predávajúci za to, že vec bude počas záručnej doby spôsobilá na používanie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto zmluvne poskytnutá záručná doba začíná bežať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Sme zároveň pripravení Vám výsť v ústrety aj v prípadoch, kedy záručná doba výrobku už uplynula.
  • Všetky reklamácie riešime v súlade s reklamačným poriadkom e-shopu.

V prípade dotazov či nejasností nás môžete kontaktovať buď telefonicky +421 902 571 642, alebo e-mailom info@kettler.sk.

Top